Het is mogelijk een detacheringsperiode van een halfjaar vooraf te laten gaan aan een aanstelling bij de opdrachtgever. Het overgaan van de kandidaat naar de opdrachtgever is dan kosteloos.
De werving en selectieprocessen en het werkgeversschap worden vooraf en gedurende de detacheringsperiode door Loginex uitgevoerd.

De voordelen van deze dienstverlening zijn dat bedrijven de eerste periode de tijd hebben om tot een besluit voor een vast dienstverband te komen. De kandidaten kunnen, zonder risico, voor een langere tijd worden beoordeeld. Met andere woorden: het werkgevers-risico wordt tot een minimum beperkt.

Soms geven opdrachtgevers al direct te kennen dat ze op zoek zijn naar een personeelslid voor een bepaalde (meestal langere) periode. Bij alleen detacheren leent Loginex personeel uit.